Top

Federația Națională Sindicală Solidaritatea Metal

 

STATUTE ȘI REGULAMENTE FNSSM

Activitatea federației noastre este bazată în totalitate pe statutele și regulamentele votate de către membri afiliați. Principalele valori care ne definesc sunt trasparenta organizațională, bună guvernanță și democrația internă. Fiecare membru afiliat are un cuvânt de spus iar deciziile majorității sunt transpuse în documentele care stau la baza desfășurării activității federației.

Activitatea federației este condusă prin consiliile generale organizate regulat, conferință anuală respectiv congresul organizat o dată la 4 ani. Toate sunt formate din reprezentanții membrilor afiliați. Consiliul general validează activitatea Președintelui și a Vicepreședintelui, respectiv planul de acțiuni viitoare. În ultimii ani ne mândrim cu o prezența activă a membrilor afiliați în activitatea consiliului general fapt care denotă că suntem o federație vie, axată pe nevoile membrilor respectiv transparență cu activitatea desfășurată de către echipa de coordonare. Ne propunem că pe viitor să continuăm pe aceași traiectorie, setand și mai sus așteptările membrilor afiliați.

Statutul federației poate fi consultat aici:

STATUT FNSSM

 

 

 

Sediul FNSSM

Str Scarlat Otulescu, nr 4, bl 9, et 2, ap 9, Sect. 5, București

Telefon

Telefon: +021 311 3575
Fax: +021 311 3575

Email si web

smetal@cartel-alfa.ro http://www.fnssm.ro